ராஜலட்சுமிக்கு நடந்த பரிதாப நிலை! சற்றுமுன் என்ன நடந்தது தெரியுமா?