கல்லூரி மாணவி அஸ்வினி கொலை செய்யப்படும் காட்சி கொலை செய்யும் முன் தோழிகளுடன்